×
Centrum daňových studií / Tax Research Centre
banner

Připravované konference a workshopy

Centrum daňových studií Vás zve na odborné konference, workshopy a semináře, které pořádá ve spolupráci a s podporou partnerských organizací:


2023 - červenec / srpen

III. ročník workshopu - Možnosti optimálního nastavení daně z nemovitých věcí z pohledu obce - ONLINE, web akce zde: danemo.pef.czu.cz


2023 - 16. květen

XV. ročník konference "Daňové ráje"  

s VUT v Brně a UTB ve Zlíně


Úspěšně proběhlé konference a semináře roku 2022, 2021 a 2020 s odkazem na web akce:


2022 - květen: 
XIII. ročník konference "Daňové ráje" v úterý 17. května 2022, 10 - 17 hod, online v MS Teams 
Program a MATERIÁLY | (czu.cz)

2021 - srpen: Možnosti optimálního nastavení daně z nemovitých věcí z pohledu obce ve středu 4. srpna a v úterý 17. srpna, vždy od 10 do 12 hodin, web akce zde: danemo.pef.czu.cz

2021 - květen: 12. ročník konference "Daňové ráje" v úterý 11. května 2021, 10-16:30 hod cca, online v MS Teams

2021 - únor: Konference k novému režimu DPH (tzv. One Stop Shop) pro online prodejce (např. přes platformu Amazon), 11. února 2021, 10-16 hod cca, Hotel International Prague (nebo online v MS Teams či Webmeeting). 

2020 - květen: Konference "Daňové ráje 2020", 12. května 2020, 10-17 hod cca, online v MS Teams. 

2020 - březen: Diskuzní seminář k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve zdanění prodeje zboží prostřednictvím AMAZONU, 5. března 2020, 10-17 hod, 1.VOX - Senovážné náměstí, Praha (https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-diskuzni-seminar-k-nastavajicim-zmenam-v-registraci-k-dph-a-ve-zdaneni-prodeje-zbozi-prostrednictvim-amazonu-0001.htm). 

2020 - únor: Seminář Mezinárodní daňové plánování ve světle aktuálních trendů, 13. února 2020, 10-17 hod, 1.VOX - Senovážné náměstí, Praha (https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-mezinarodni-danove-planovani-ve-svetle-aktualnich-trendu-0001.htm).