×
Centrum daňových studií / Tax Research Centre
banner

Výstupy a nová zjištění

Pracovníci Centra daňových studií aktuálně úspěšně implementují či publikují výstupy těchto projektů:

Odhady frekvence zneužívání sociálního systému ČR a návrhy optimalizace systému, IGA PEF, 2019-2021;

Identifikace významu daňové mezery daně z příjmu právnických osob z pohledu ČR s návaznou tvorbou modelu nové rizikové analýzy, Technologická agentura ČR, 2019-2021.

Vytvoření rizikové analýzy pro účely implementace režimu samovyměření DPH v ČR, Technologická agentura ČR, 2018-2020.

Pilotní projekt daňové laboratoře s využitím HUBRU PEF, IGA PEF, 2018-2019.

Kvantifikace daňové mezery ČR v důsledku přesunu zisku do daňových rájů a identifikace faktorů přesunu zisku, IGA PEF, 2017-2018;

Algoritmy včasného rozpoznání operací realizovaných za účelem zkrácení DPH se zacílením na převládající daňové úniky realizované v organizovaných spojeních osob nebo za použití ukradené identity - v podmínkách systému kontrolních hlášení, Technologická agentura ČR, 2016-2017;

Model predikce úniků na DPH v ČR identifikující rizikové plátce, Technologická agentura ČR, 2014-2015;

Vytvoření systému klasifikace daňových úniků a návrhu prediktivního modelu nelegálních daňových úniků, GA PEF, 2011-2012.