×
Centrum daňových studií / Tax Research Centre
banner

Kmenoví akademičtí pracovníci

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. - vedení Centra, odbornost: mezinárodní zdanění, rizikové analýzy daňových úniků a zneužívání sociálního systému, odhady daňové mezery, aplikovaná daňová politika, efektivní daňová incidence.


Prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. – supervize Centra z titulu vedoucího Katedry obchodu a financí, pod kterou Centrum spadá; odbornost: makroekonomické aspekty daňové politiky.

Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA - koordinace činností Centra; odbornost: majetkové daně se specializací na daň z nemovitých věcí a místní finance, politika sociálního a zdravotního pojištění, analýza zneužívání sociálního systému a dávek, rizikové analýzy daňových úniků.


Doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D. – účetnictví, mezinárodní účetní standardy, odhady šedé ekonomiky a daňové mezery.

Doc. Ing. Daniela Šálková, Ph.D. - analýza cenové politiky obchodních řetězců ve vztahu k daňovým výnosům státu, ekonomické a daňové aspekty specifických potravin, daňová incidence bezlepkových potravin.

Ing. Jan Rohan, Ph.D. - mezinárodní zdanění, mezinárodní výměna daňových informací, daňově preferenční režimy, BEPS, DAC 6, DAC 7, DAC 8 a DAC 9.

Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D. - veřejné a místní finance, daňová specifika finančního a bankovního sektoru, finanční analýzy.

Ing. Ivana  Kuchařová, Ph.D. - účetnictví, zdanění korporací, CCCTB.

Ing. Olga Regnerová, Ph.D. - daňové aspekty nadnárodních transakcí, data mining.

Ing. Markéta Beranová, Ph.D. - manažerské účetnictví, finanční analýza, didaktika účetních a daňových předmětů.

Ing. Tomáš Pilař - student Ph.D. se zaměřením na účetnictví, korporátní zdanění a daňovou mezeru na dani z příjmů právnických osob.

Ing. Dana Bína Filipová - studentka Ph.D. se zaměřením na účetnictví a analýzu administrativních daňových nákladů.

Ing. Jakub Ječmínek - student Ph.D. se zaměřením na zdanění virtuálních měn a makroekonomické aspekty daňové politiky.

Ing. Mikhail Krivko - student Ph.D. na Katedře ekonomiky PEF ČZU v Praze řešící v rámci Centra problematiku daňových aspektů transakcí obchodních řetězců na potravinovém trhu.


Marketingová podpora Centra: Ing. et Ing. Michal Chocholoušek, Ph.D., Katedra řízení PEF ČZU v Praze.


Administrativní podpora Centra: Eva Zemanová a Ing. Eva Špírková.