×
Centrum daňových studií / Tax Research Centre
banner

Přínos centra

Centrum daňových studií je založeno na principu rozvoje několika klíčových pilířů.

Prvním pilířem je zkoumání praktických aspektů daňové politiky s výstupy v podobě statistických ověření předpokládaných deklarovaných vlivů nebo dosažení nových zjištění. 

Druhým pilířem je rozvoj Daňové laboratoře s důrazem na její praktické využití v oblasti správy daní a účetní praxe, a to s využitím technického zázemí Laboratoře pro výzkum lidského chování ČZU v Praze (tzv. HUBRU,více informací zde  katedry.czu.cz/hubru)

Třetím pilířem je spolupráce s praxí a její propojení s daňovým výzkumem přes konkretizace cílů výzkumu pro praktické využití, například v podobě realizace společných projektů či smluvního výzkumu.

Čtvrtým pilířem je propojení studentů a praxe přes dlouhodobé zapojení renomovaných specialistů z komerční poradenské sféry a předních odborníků z Finanční správy ČR do výuky studentů.

Pátým pilířem pak je Daňová líheň, kdy cíleně vyhledáváme studenty se zájmem a nadáním, které zapojujeme do projektů Centra daňových studií a výzkumné či odborné spolupráce s praxí, a to již od bakalářského studia.