×
Centrum daňových studií / Tax Research Centre
banner

Probíhající výzkum

Centrum daňových studií v současnosti řeší výzkumné úkoly primárně definované těmito výzkumnými projekty či okruhy:


Kritická analýza tzv. nepodmíněného základního příjmu a modelování  jeho alternativ v podmínkách ČR s identifikací jeho slabin a přínosů.

Potenciál daně z nemovitých věcí z pohledu obce v aktuálně nastaveném právním rámci. 

Dopady rozšíření elektromobility na strukturu daňového mixu v ČR, EU a dalších zemích.