×
Centrum daňových studií / Tax Research Centre
banner

Daňová líheň

Vzdělávací filosofie Centra daňových studií je založena na přesvědčení, že diplomová a bakalářská práce by měla přinést studentovi pocit smysluplné práce a v ideálním případě ho také bavit. 

Proto hledáme témata prací s přidanou hodnotou a student je často součástí našich ad hoc projektových týmů, což je benefitem pro všechny zúčastněné - studenta, akademika a zapojenou instituci (například Finanční správu) nebo komerční poradenskou společnost či profesní komoru.

Studenti pak přirozeně získávají zkušenosti z prostředí instituce či společnosti, se kterou jsou v kontaktu v rámci své diplomové práce a mají možnost zvážit svoje další kariérní směřování s přihlédnutím k získaným zkušenostem.