×
Centrum daňových studií / Tax Research Centre
banner

Daňová laboratoř

Cílem zkoumání v Daňové laboratoří je získat reakce definovaných skupin poplatníků na výši daňové zátěže se záměrem determinovat rozptyl individuálních optimálních sazeb a identifikovat velikost motivace k vyhýbání se dani. 

Následně jsou zjištěné výsledky konfrontovány s existujícími výstupy statistických analýzy pracujících s mikroekonomickými a makroekonomickými daty, velká část byla replikována (fyzické osoby) či přímo vytvořena (právnické osoby, daňové ráje) v rámci předchozí výzkumné činnosti Centra. 

Aktuálně cílíme na příjmové daně a v této oblasti spolupracujeme se zkušeným psychologem a s dalším odborníkem na behaviorální ekonomii. 

Nově nastaveným dalším směřování Daňové laboratoře je výzkum optimálního nastavení podoby daňových formulářů nebo účetních dokladů v souladu s fyziologickými principy a kulturním prostředím plátců daně, které je určující pro rychlou a efektivní práci s dokumenty.

Pokud se nám podařilo ve Vás vzbudit zájem o účast ve studiích, které využívají Daňovou laboratoř, neváhejte poslat email (ad Kontakt) se jménem, pod názvem "Daňová laboratoř - účastník výzkumu".