×
Workshop Daňové ráje 2022 - Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí
banner

Program a MATERIÁLY

Program XIII. ročníku workshopu Daňové ráje v úterý 17. května 2022, od 10 hod do cca 17 hod.


                          10:00 úvodní slovo


                          10:10  - 10:40 

                            Globální korporátní daň

                          Lenka Jehličková (Generální finanční ředitelství ČR)                        

                          cca 30 min vč. diskuse


                         10:50 - 11:30

                         Aktuality z oblasti mezinárodní spolupráce a výměny daňových informací

                          Jan Rohan (Generální finanční ředitelství ČR, Centrum daňových studií PEF ČZU v Praze)

                          cca 40 min vč. diskuse


                          11:40 - 12:35

                          OECD Usmernenie k finančným transakciám                   

                          Branislav Kováč (VGD SLOVAKIA s.r.o.)

                          Frederika Totkovič (VGD SLOVAKIA s.r.o.)

                          cca 40 min vč. diskuse                                  


                          12:35 - 13:15 přestávka na oběd

                          

                          13:15 - 13:55

                            Transferové ceny ve světle posledních změn

                          Vítězslav Kapoun (Generální finanční ředitelství ČR)

                          cca 40 min vč. diskuse


                         14:05 - 14:35

                            Stanovení převodní ceny u finančních transakcí 

                            – komparace s jinými státy, možnosti a limity přenositelnosti do podmínek ČR

                          Michal Ištok (VUT v Brně, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

                          Veronika Solilová (VUT v Brně, Mendelova univerzita v Brně)

                          cca 45 min vč. diskuse


                         14:50 - 16:00

                            Možné přístupy ke stanovení převodní ceny u finančních transakcí

                          Mária Režňáková (VUT v Brně), Michal Karas (VUT v Brně) a David Homola (UTB ve Zlíně) 

                          cca 45 min vč. diskuse

                            

                          16:10 - 16:45

                            Judikatura v kontextu převodních cen se zaměřením na finanční transakce

                          Karel Brychta (VUT v Brně)   

                          cca 35 min vč. diskuse


                          závěrečné slovo


Workshop budou moderovat Lukáš Moravec s Gabrielou Kukalovou z Centra daňových studií PEF ČZU v Praze 

a

 Karel Brychta z Ústavu financí Fakulty podnikatelské VUT v Brně.
MATERIÁLY Z WORKSHOPU jsou k dispozici níže v PDF ke stažení či online.