×
Workshop Daňové ráje 2024
banner

Registrace byla ukončena

Osobní údaje poskytnuté ze strany subjektu údajů budou ze strany správce údajů zpracovány v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation /dále jen „GDPR“/, v souladu s právní úpravou ČR související s ochranou osobních údajů.

Subjekt údajů dokončením registrace deklaruje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů ze strany správce údajů, s podmínkami shromažďování, zpracovávání, uchovávání osobních údajů a dále s právy, které v souvislosti se zpracováváním a uchováváním osobních údajů může vůči správci údajů uplatnit a splnil tak vůči subjektu údajů informační povinnost dle čl. 13., obecného nařízení GDPR. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách správce údajů: https://gdpr.czu.cz/cs/r-13670-pravni-prohlaseni.

Vyplněním registračního formuláře souhlasíte se zasláním informací k semináři emailem a/či obdržením pozvánky emailem na setkáni v MS Teams.   

Účast na workshopu není zpoplatněna.