×
PEF Online
banner

LMS Moodle

Online výuka > LMS Moodle

 

LMS Moodle je primárně určen pro podporu výuky pomocí online nástrojů. Možností, jak tento sytém využít pro realizaci bezkontaktní (online) výuky je tedy celá řada.

Další materiály:

Využít můžete v podstatě většinu činností (modulů), které náš Moodle systém nabízí. V nabídce jsou jak jednoduché interaktivní činnosti typu Anketa, Fórum, Chat či Workshop, tak i velice komplexní činnosti typu SCORM, Přednáška, Wiki nebo HotPot.

Při kliknutí na každou činnost se v pravé části zobrazí komplexní popis činnost a její funkce. 

Při vkládání činností je nutné každou činnost nastavit (minimálně pojmenovat). U většiny nastavitelných prvků naleznete ikonku ? . Při kliknutí na tuto ikonu je zobrazena kontextová nápověda, která konkrétně vysvětluje dané možnosti nastavení.

Pokud si s činnostmi či jejich nastavením nevíte rady, kontaktuje GAELPa své katedry, který by Vám měl umět pomoci.

Doporučenou formou komunikace je email a případná následná webkonference, komunikace pomocí Skype či podobných nástrojů. Rozhodně není nutné osobní setkávání či konzultace.

Vždy při využívání nějaké činnosti (modulu), který používáte poprvé, doporučujeme  kontrolu zamýšlené funkcionality s kolegy, kdy je vhodné ověřit, že se daný modul či jeho nastavení chová přesně dle Vašich představ.

Pro přidání činností zapněte v kurzu Režim úprav a zvolte

Přidat činnost nebo studijní materiál

Pokud se zaměříme na často používané činností umožňující rychlou zpětnou vazbu či efektivní komunikaci se studenty nelze opomenout modul Fórum.

Fórum - jak již název napovídá, tento modul vytvoří v kurzu Fórum, pomocí kterého je umožněna efektivní asynchronní komunikace všech účastníků kurzu.

Hlavní výhodou je tedy fakt, že Vámi publikované informace či dotazy studentů uvidí všichni účastníci kurzu (v závislosti na nastavení vláken fóra). Odpadá tak potřeba složité mailové komunikace. 

Dalším podobným modulem může být činnost Anketa.

Anketa - tato činnost umožňuje učiteli položit otázku a definovat výběr z více odpovědí. Výsledky ankety mohou být studentům zpřístupněny poté, co odpoví, po jistém termínu nebo případně nikdy.

Pro online komunikaci se studenty i mezi nimi navzájem lze využít modul chat.

Chat umožňuje účastníkům kurzu textově diskutovat na webu synchronně v reálném čase. Chatování může být jednorázovou aktivitou, nebo je lze opakovat pravidelně každý den, týden apod. 

Záznamy z chatu jsou uloženy a mohou být zpřístupněny všem účastníkům kurzu nebo jen vybraným uživatelům na základě nastaveného oprávnění. Chat je obzvláště užitečný v případech, kdy se účastníci kurzu nemohou setkávat tváří v tvář.

Pomocí činnosti Workshop můžete motivovat studenty k práci na projektech či dílčích úkolech pomocí vzájemného hodnocení.

Workshop umožňuje sběr a vzájemné hodnocení prací studentů.

Ti mohou odevzdat libovolný digitální obsah, např. textové dokumenty, obrázky nebo soubory tabulkového procesoru. Také mohou odevzdávat text psaný přímo v textovém editoru na stránce.

Odevzdaná řešení jsou hodnocena pomocí formuláře pro vícekriteriální hodnocení, jejichž podobu nastavuje učitel.

Pro komplexní poskytnutí interaktivního obsahu studentům lze využít složitější moduly, jejichž nastavení však nebývá složité. Komplexnost spočívá zejména v poskytnutí výukového obsahu a nastavení jeho případné interaktivity.

Mezi tyto moduly, jako jsou například HotPot, Scorm, WiKi, aj. patří také činnost Přednáška.

Přednáška umožňuje vytvářet adaptivní a interaktivní výkladový materiál. Učitel může využít Přednášku pro vytvoření posloupnosti stránek nebo vzdělávacích aktivit, které nabízejí studentovi celou řadu cest a možností procházení.

Způsobů, jak oslovit studenty a interagovat s nimi v Moodle kurzu je skutečně celá řada. Výhodou je také umožnění komunikace mezi studenty navzájem za účelem jejich vzájemné interakce v rámci tvorby semestrálních projektů apod. K tomu mohou sloužit zejména činnosti Chat a Fórum. Fór může být v kurzu hned několik a mohou sloužit různým účelům. Na obrázku níže je uveden příklad využití fóra, které slouží k jednosměrnému informování studentů o aktualitách v předmětu (pojmenované Oznámení) a druhé, které naopak slouží k diskuzi se studenty a mezi nimi navzájem (pojmenované DOTAZY).

Kromě těchto dvou fór je z obrázku patrné také umístění informace o konání webináře pomocí nástroje Google Meet (tuto informaci lze samozřejmě navíc také umístit do fóra, apod.) a konkrétní URL webináře.

Dále využití modu Chat, (pojmenován Prostě chat).

Umístění odkazu na video se záznamem z úvodní online schůzky se studenty pomocí Google Meet (ZÁZNAM úvodní schůzky - Google Meet).

A další materiály důležité pro studenty.

Nebojte se LMS Moodle naplno využít pro efektivní realizaci online výuky. Ušetříte čas sobě i studentům a v kombinaci s webkonferenčními či videokonferenčními systémy budete moci v podstatě plně nahradit běžnou kontaktní výuku.