×
PEF Online
banner

MS Teams

Online výuka > MS Teams

Další možností online výuky je využití aplikace MS Teams. Návody naleznete zde

Podporu zajišťuje CAVP (Centrum AV podpory ČZU).

O vytvoření týmu pro výuku je možné zažádat pomocí aplikace https://helpdesk.czu.cz, kde kliknete na „Něco potřebuji“ a v katalogu služeb vyberete „Office 365“ a „Teams pro výuku“ -> „Zažádat“. Poté stačí jen vyplnit kód předmětu a případně dopsat další osoby, které mají mít do týmu přístup (např. doktorandy či jiné pedagogy). Je možné na požadavek pedagoga sloučit některé předměty, nebo sloučit shodné předměty vyučované pro denní a kombinovanou formu studia.