×
Vědecké laboratoře PEF
banner

Rezervace laboratoří

Rezervace vědeckých laboratoří PEF

Pro rezervaci vědeckých laboratoří použijte Rezervační systém PEF:

https://rezervace.pef.czu.cz/projects/reservations

Váš výzkumný záměr můžete předem konzultovat s odborným garantem dané laboratoře. Dostupnost konkrétního termínu laboratoře Vám potvrdí technický garant laboratoře.
Prosíme o vytváření požadavků na rezervaci s dostatečným předstihem (ideálně 2 týdny předem).

Postup rezervace vědeckých laboratoří PEF


 • přihlaste se do aplikace Rezervace PEF svým uživatelským jménem a heslem (stejné jako do MS Office, UIS a dalších aplikací)
 • založte nový projekt - výzkumný záměr (menu Projekty / nový projekt)
 • vyplňte informace o projektu pro využití vědeckých laboratoří
 • vyberte a označte požadované laboratoře (zdroje), pozn.: je možné označit více zdrojů
 • vyplňte typ projektu (předpokládaný výstup), pozn.: je možné označit více výstupů
 • uložte projekt (projekt je možné dodatečně upravovat)
 • o založení nového projektu budou informováni odborní garanti zvolených laboratoří (odborní garanti mají právo projekt upravit, případně projekt zamítnout)
 • pomocí tlačítka "Rezervovat" a výběrem laboratoře rezervujte požadované termíny a časy
 • vlastní rezervaci provedete kliknutím na vybraný den a čas a potažením směrem nahoru nebo dolů pro vyznačení rezervovaného termínu
 • po označení rezervovaného termínu se objeví dialogové okno s možností úpravy a potvrzení rezervace (můžete dodatečně upravit čas rezervace, případně nastavit pravidelné opakování rezervace)
 • postup rezervace opakujte pro všechny požadované laboratoře (zdroje)
 • přehled všech rezervací pro laboratoře uvidíte na samostatné stránce (menu Projekty / přehled rezervací), přehled rezervací je možné zobrazit jako kalendář, nebo jako seznam (přepínač vpravo nahoře), seznam lze exportovat do tabulky MS Excel
 • jednotlivé rezervace zvolených laboratoří musí schválit technický garant laboratoře (techničtí garanti mají právo rezervaci zamítnout (tedy zrušit), nebo upravit)
 • před ukončením výzkumu v laboratořích je nutné vyplnit výstupy (tlačítko "Výstupy"), výstupů je možné vyplnit libovolný počet, každý výstup obsahuje název a popis, k výstupu je možné připojit přílohy
 • po vyplnění výstupů je možné projekt uzavřít (tlačítko "Uzavřít projekt")