×
Vědecké laboratoře PEF
banner

Big Data

Popis laboratoře

Serverová část laboratoře je vybavena devíti nodovvým Hadoop clusterem na platformě Hortonworks (HDP). Zde je možné provádět výpočty nad velkým množstvím dat v řádech desítek až stovek TB. K dispozici je vedle distribuovaného úložiště HDFS např. nástroj Apache Spark pro ultra rychlé výpočty v operační paměti, sloupcová databáze HBase, výpočetní engine Hive a další nástroje (např.: Sqoop, Kafka, Zeppelin, Shark). V laboratoři je možné provádět analýzy velkého množství dat ze zařízení IoT či technologií precizního zemědělství, výzkum satelitních dat z dálkového průzkumu země, výzkum machine learning a deep learning algoritmů pro big data, ale i řadu dalších výpočtů.

Kontaktní osoby

Možnosti využití:

  • výpočty nad velkými daty,
  • pronájem výpočetní kapacity,
  • analýzy podnikových dat,
  • konzultační činnost v oblasti Big dat,
  • konzultace v oblasti datového managementu,
  • analýza a návrh datové architektury,
  • analýza a návrh datových toků a procesů
  • návrh technologického řešení pro Big data.