×
banner

Odkaz pro připojení k workshopu ONLINE v MS Teams

Registrovaní účastnící se mohou připojit k online workshopu přes odkaz zde: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA2NjY4ZjEtN2MyOC00OGEyLTk1M2QtZTU2ODc0MzFiM2Nk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f26a48e1-fc21-461a-b97f-ac5bd535f341%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdca83b-2080-40b6-b504-e7cc3189016e%22%7d 


Instalace SW není nutná, odkaz na schůzku v MS Teams funguje také v prohlížeči.

Návod pro připojení do online schůzky v MS Teams - bez účtu Microsoft, bez instalace SW přes webové rozhraní - najdete zde: https://support.microsoft.com/cs-cz/office/zapojte-se-do-jednání-bez-účtu-teams-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508

Pokud se připojíte přes webové rozhraní, použijte ideálně prohlížeč Microsoft Edge nebo Google Chrome, pro ostatní prohlížeče není funkčnost zaručena. 


Návod na otestování audio zařízení Vašeho PC v prostředí MS Teams zde: https://support.microsoft.com/cs-cz/office/správa-nastavení-hovorů-v-teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f

Hledejte po otevření odkazu nadpis "Provedení zkušebního hovoru". Zkušební hovor není údajně dostupný pro Teams přes prohlížeč.