×
banner

Poslání workshopu

Posláním workshopu je představit dílčí výsledky studie o frekvenci využívání koeficientů u daně z nemovitých věcí v ČR a možných variantách, jak mohou obce s tímto nástrojem efektivně pracovat v rámci pravidel platných pro rok 2023, a to s ohledem na individuální podmínky každé obce a zkušenosti z aplikace během roku 2022. 

Na workshopu budou mimo jiné demonstrovány vybrané modelové případy aplikace koeficientů u daně z nemovitých věcí.

Workshop představuje diskusní platformu, na které je možné vzájemně sdílet zkušenosti z roku 2022, případně diskutovat některé aspekty nových podmínek nejen s autory studie, ale i s přítomnými zástupci GFŘ ČR, MF ČR a MV ČR.