×
Daňové externality elektromobility - diskusní workshop
banner

Poslání workshopu

Program workshopu


10:00 - 10:45  

Právní rámec elektromobility, průběh vývoje elektromobility v různých zemích, význam daňových a subvenčních incentiv. 

Diskuse.


10:45 - 11:00 pauza


11:00 - 12:00 

Situace v ČR a výhled. 

Diskuse.


Prezentující za výzkumný tým: Ing. Aranka Bergnerová, Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.