×
Daňové externality elektromobility - diskusní workshop
banner

Program a poslání workshopu

V současné době je rozvoj elektromobility politicky definovaným záměrem, s jehož praktickými  dopady se vyrovnává primárně, ale nikoli výlučně, odvětví automobilového průmyslu. Zamýšlené efekty i nezamýšlené externality jsou postupně predikovány v dalších a nových oblastech a jedním z nevyřešených problémů, v případě masivního rozšíření elektromobilů, je ve střednědobém horizontu kompenzace výpadku příjmů státního rozpočtu ze spotřebních daní a DPH uvalovaných na pohonné hmoty využívané automobily se spalovacím motorem.


Jak reálné jsou predikce vývoje počtu elektromobilů v Evropě a zejména ČR?

Jaké jsou faktory podmiňující rozvoj elektromobility?

Jak velký výpadek daňových výnosů lze očekávat v ČR?

Jakými způsoby státy, včetně ČR, mohou řešit kompenzaci výpadku příjmů?


Pokud Vás otázky zaujaly, bude nám potěšením uvítat Vás na online setkání, představit Vám naše dosavadní poznatky a v přátelské diskusi nad zajímavými tématy společně hledat odpovědi. 

Program workshopu


10:00 - 10:45  

Právní rámec elektromobility, průběh vývoje elektromobility v různých zemích, význam daňových a subvenčních incentiv. 

Diskuse.


10:45 - 11:00 pauza


11:00 - 12:00 

Situace v ČR a výhled. 

Diskuse.


Prezentující za výzkumný tým: Ing. Aranka Bergnerová, Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.