×
Workshop Daňové ráje 2023 - Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí
banner

Poslání workshopu

Historicky workshop vznikl jako platforma pro přátelskou diskusi odborníků z různých sektorů nad tématem, o kterém kolovalo mnoho mýtů, ale nemnoho podložených informací. 

Jak se posouvá úroveň poznání a priorita daňových témat, posouvá se i zaměření workshopu, který reaguje na aktuální vývoj. Nicméně jeho archaický název zůstává jako připomínka ochoty odborníků, napříč sférami jejich působení, otevřeně diskutovat na akademické půdě o palčivých daňových tématech.

Cílem workshopu je vytvořit podmínky pro setkání odborníků na mezinárodní zdanění z praxe, akademické sféry a zástupců finanční správy v přátelské atmosféře nad aktuálními tématy.

Výstupem konstruktivní diskuse by pak měl být navzájem vyjasněný pohled odborníků na dílčí vznesené otázky mezinárodního zdanění, letos zaměřené na stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí.

Na setkání jsou zváni všichni, kdo se mezinárodním zdaněním zabývají či se o ně zajímají a mají chuť diskutovat nad aktuálními tématy nebo si výměny názorů nejen na stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí poslechnout.