×
Konference k One Stop Shop režimu DPH
banner

* Info: posun termínu účinnosti režimu OSS o 6 měsíců *

 V průběhu července 2020 byl posunut termín registrace do nového režimu One Stop Shop z 1. října 2020 na 1. dubna 2021. 

Aplikace nových pravidel One Stop Shop v praxi, která byla plánována na počátek roku 2021, byla aktuálně posunuta na 1. červenec 2021.


Příslušné aktuální předpisy k problematice:

 ·         Nařízení Rady (EU) 2020/1108 ze dne 20. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2020:244:TOC

 ·         Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109 ze dne 20. července 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2020:244:TOC

 ·         Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1112 ze dne 20. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2020:244:TOC