×
Centrum pro výzkum municipalit
banner

O nás

Centrum pro výzkum municipalit (CVM) je platforma pro výzkum a rozvoj místních samospráv v České republice. CVM bylo založeno při katedře humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V rámci centra působí odborníci z různých oblastí společenských věd, kteří se problematikou územních samospráv dlouhodobě zabývají. 

Činnost CVM je soustředěna do tří směrů, které vycházejí ze tří rolí univerzity: 

  1. Vědecko-výzkumná 

Provádění výzkumu a analýz týkajících se územní samosprávy, politiky a sociálních procesů v municipalitách. Vytvoření databáze s relevantními daty a informacemi týkajícími se všech českých municipalit, která bude k dispozici výzkumníkům a veřejnosti. 

  1. Vzdělávací 

Pořádání přednášek, seminářů a kulatých stolů týkajících se místní samosprávy a politiky. Vzdělávací materiály a zdroje dostupné na webových stránkách CVM. 

  1. Společenská 

Poskytování poradenství pro české municipality týkající se efektivní správy a rozvoje. Navázání spolupráce s dalšími výzkumnými institucemi, ministerstvy, občanskými sdruženími a dalšími stakeholdery působícími v oblasti municipalit. 

CVM tým:

Mgr. et Mgr. Bc. Rudolfína Duxová 

Mgr. Milan Školník, Ph.D. 

Mgr. Michael Haman, Ph.D. 

Odborný garant: 

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.