×
Nový portál PREZENTACE je spuštěný jako veřejný BETA test, a proto je možné, že se zde budou ještě objevovat některé nedostatky nebo chyby. V případě, že narazíte na jakoukoliv chybu nebo budete mít nějakou připomínku případně námět na další vylepšení, kontaktujte nás prosím na e-mailových adresách jabko@tf.czu.cz nebo jelen@rektorat.czu.cz. Děkujeme za spolupráci.
NAKI II. - RYBA
banner

Základní informace o projektu

Název projektu: Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovních ruchu a krajinotvorbě

Název projektu v anglickém jazyce: Cultural traditions of Czech fishing in the light of its utilization in tourism and landscape architecture

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na rok 2016 až 2022 (NAKI II)

Registrační č. projektu: DG18P02OVV057

Anotace projektu:

Cílem projektu je identifikace hlavních vývojových trendů významného segmentu kulturního dědictví ČR – rybářské kultury a jejich využití v rámci rozvoje lokalit a regionů s důrazem na cestovní ruch a prezentaci evropské kultury v evropském prostoru.

Zahájení projektu: 1. březen 2018

Ukončení projektu: 31. prosince 2021

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo kultury

Celkový rozpočet projektu: 12 122 tis. Kč

Koordinátor:

 • Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta
  • Hlavní řešitel prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Příjemce – partneři

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod
  • Ing. Jan Mráz, Ph.D.
 • Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta podnikohospodářská
  • Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
 • Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
  • Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
  • Doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
 • Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
  • Mgr. Lucie Kubásková

Kontaktní osoba: Ing. Petra Šánová, Ph.D. (sanova@pef.czu.cz); Mgr. Ing. Irena Cejpová (cejpova@pef.czu.cz)